Osnovana 4 nova lokalna fonda za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje

Tokom oktobra i novembra 2022. pokrenuti su fondovi za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Novom Pazaru, Beloj Palanci, Vlasotincu i Novoj Crnji. Osnivanje ovih inovativnih „revolving“ fondova je način da se u odsustvu drugih izvora finansiranja malim poljoprivrednim proizvođačima obezbede sredstva za inicijalna ulaganja u unapređenje i povećanje proizvodnje na njihovim gazdinstvima.

Finansiranje malih poljoprivrednika je višegodišnji problem u Srbiji. Komercijalne banke ih smatraju rizičnim klijentima i nemaju proizvode prilagođene njihovim potrebama, štedno-kreditne zadruge ne postoje, a drugi dostupni izvori finansiranja su ili jednokratni ili mali proizvođači ne ispunjavaju neophodne uslove da ih dobiju. Zato da poljoprivrednici nemaju mogućnosti ili moraju da ulažu sopstvena sredstva za kupovinu nove mehanizacije i opreme neophodnih za razvoj svojih gazdinstava, bolje uslove života za svoje porodice i život na selu.

Zato smo pokrenuli novi mehanizam finansiranja poljoprivrednika na opštinskom nivou u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i razvojnim agencijama. Ovaj „revolving“ model finansiranja pruža višegodišnju podršku poljoprivrednicima putem korišćenja beskamatnih sredstava, koja se nakon prve godine vraćaju u fond i postaju dostupna drugim gazdinstvima. Ovakav vid finansiranja predstavlja i dopunu drugim dostupnim finansijskim programima, subvencijama i donacijama na domaćem tržištu.
U oktobru i novembru 2022. osnovana su četiri nova fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede u saradnji sa lokalnim samoupravama Novog Pazara, Bele Palanke i Vlasotinca, regionalnim razvojnim agencijama (SEDA, JUG, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i i Centar za društveno ekonomski razvoj Banat ) i Fondacijom Ana i Vlade Divac. Vrednost fondova je 15.000.000 dinara, a korisnicima će sredstva biti dodeljena na osnovu jednostavnih i transparentnih konkursa početkom 2023. godine.

Od 2020, uz podršku USAID-a osnovano je 13 lokalnih fondova za podsticaj poljoprivrede, što ukazuje na veliko interesovanje opština u Srbiji i uspešno funkcionisanje ovog mehanizma. Cilj Projekta „Velika mala privreda“ je da se u naredne tri godine osnuje bar još 10 „revolving“ fondova. Tako se bližimo ostvarenju ideje da svaka opština u Srbiji ima održivo rešenje za problem kreditiranja poljoprivrednika, kao i da se nadležna ministarstva uključe u pronalaženje modela za dodatno finansiranje ovih fondova.

Više informacija možete naći na: