GRANTOVI

GODIŠNJA PROGRAMSKA IZJAVA PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“ TPI APS 2023-01 – KONKURS JE ZATVOREN

Rok: 30. april 2024. godine


Projekat „Velika mala privreda” Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) je petogodišnja aktivnost koju ACDI/VOCA sprovodi u partnerstvu sa J.E. Austin Associates, Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i Fondacijom Ana i Vlade Divac.
Projekat ima za cilj stvaranje i jačanje okruženja koje će pomoći srpskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) da se bolje integrišu na tržišta visoke vrednosti i ostvare inkluzivniji i održiviji razvoj sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina i opreme, sa fokusom na oblasti digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija, a što je u skladu sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji. Stoga, otvaranjem mogućnosti finansiranja, odnosno dodele grantova kroz Godišnju programsku izjavu TPI APS 2023-01, tražimo odgovorne partnere u privatnom sektoru voljne da sarađuju i primene konkretna rešenja vođena tržištem, kako bi rešili ključne razvojne izazove.


Želimo da stvorimo efektivna i efikasna partnerstva kroz naše grantove koja će unaprediti:
a) tržišno orijentisan i usmeren razvoj, koji predvodi privatni sektor
b) ostvarivanje strateških prioriteta i ciljeva Projekta „Velika mala privreda”
c) stalni i održivi razvoj praćen konkretnim rezultatima
d) ulaganje u inkluzivne ishode kroz omogućavanje poslovnih prilika za žene i mlade.


Očekujemo vaše izraze interesovanja (EOIs) od 21. juna 2023. do 30. aprila 2024. godine.


E-mail za pitanja i prijem prijava: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org


Poziv za Godišnju programsku izjavu TPI APS 2023-01– u kojoj su izloženi zahtevi i uslovi za učešće
zajedno sa potrebnim prilozima i formularima možete pronaći ovde:


Godišnja Programska Izjava
Obrazac za iskazivanje interesovanja
Budžet
Obrazac Prijave
Obrazac Izjave


POZIV ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA TPI CFA 2023-01 PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“ – KONKURS JE ZATVOREN

Rok: 16. jun 2023. godine

Projekat „Velika mala privreda“ (Big Small Businesses Project) Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), u daljem tekstu „Projekat“, predstavlja petogodišnju aktivnost koja se realizuje u partnerstvu sa ACDI/VOCA, J.E. Austin Associates, Centrom za visoke ekonomske studije

(CEVES) i Fondacijom Ana i Vlade Divac. Projekat će omogućiti učesnicima na tržištu Srbije da pokrenu lokalizovane inicijative kojima će se pospešiti rast MSP kroz njihovu integraciju u tržišta visoke vrednosti. U saradnji sa širokim spektrom učesnika na tržištu Srbije na lokalnom nivou, Projekat će podstaći usvajanje novih modela ponašanja, izgradnju novih odnosa i unapređenje učinka MSP i njihovih sistema podrške. Da bi ostvario svoje ciljeve, Projekat će primeniti pristup podrške tržišnim sistemima kojim se glavna uloga prepušta učesnicima na tržištu iz Srbije i omogućava realizacija aktivnosti posebno prilagođenih regionalnim potrebama* u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina, na koje se Projekat usredsređuje, uz stvaranje srodnih prilika i u oblastima digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija * u odabranim sektorima poljoprivrede i hrane i opreme i mašina – sa mogućnostima ukrštanja u digitalizaciji, zelenoj ekonomiji i kreativnom radu. Primene u industriji.

Sektor opreme i mašina (u daljem tekstu E&M) u Srbiji ima snažan razvojni potencijal zbog jasnih veza sa krajnjim tržištem, mogućnosti za inovacije i dodate vrednosti, mnogih dobavljača i mogućnosti za razvoj radne snage i zapošljavanje. Iako trenutno dominiraju velike i međunarodne kompanije, ovaj sektor obuhvata 3.982 MMSP (mikro, mala I srednja preduzeća), 98.000 zaposlenih i 1,4 milijarde evra bruto dodate vrednosti, sa rastom od 6,1 odsto tokom tri godine, pri čemu izvoz čini 70 odsto prihoda sektora (Zavod za statistiku Srbije, 2019).

Imajući to u vidu, projekat ima za cilj da otkloni nedostatke podržavanjem aktivnosti sertifikacije Lean Six Sigma Yellow Belt za prethodno odabranih 400 MMSP koje posluju u E&M sektoru rasprostranjenih u različitim regionima u Srbiji. Ova grupa od 400 prethodno odabranih MMSP u sektoru opreme i mašina služe kao ključni partneri u identifikaciji uticaja Lean Six Sigma Yellow Belt sertifikata. Lean Six Sigma Yellow Belt je jedna od najpoznatijih metodologija za operativnu efikasnost i stalna poboljšanja MMSP.

Prepoznajući važnost učenja i potrebu za robusnim prikupljanjem i analizom podataka, ova grant aktivnost će biti predmet evaluacije uticaja (impact evaluation – IE) primenom metode nasumičnih kontrolnih ispitivanja. Evaluacija ima za cilj da izmeri promene u različitim poslovnim ishodima MMSP koje se mogu pripisati aktivnosti sertifikacije Lean Six Sigma Yellow Belt. Dokazi prikupljeni tokom IE će doprineti bazi znanja Projekta i podržati šire ciljeve učenja za poboljšanje razvojnih programa podrške. Učešće u IE omogućiće uspešnom ponuđaču priliku da doprinese donošenju odluka zasnovanih na dokazima, oblikuje buduće programske intervencije i ojača ukupni uticaj naših napora.

Poziv za prijave otvoren je za prijem do 16. juna 2023. godine.

E-mail za pitanja i prijem prijava: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org do 07. juna 2023.

Kompletan tekst CFA 2023-01 u kojem su navedeni uslovi i odredbe za prijavu za ovu priliku za finansiranje, obrazac za prijavu, sertifikate, amandmane i budžet možete pronaći ovde:


GODIŠNJA PROGRAMSKA IZJAVA TPI APS 2022-01 PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“ – KONKURS JE ZATVOREN

Rok: 27. april 2023. godine

Cilj projekta „Velika mala privreda“ (u daljem tekstu „Projekat“) jeste osnaživanje učesnika na tržištu Srbije za pokretanje lokalnih inicijativa kojima će se pospešiti rast malih i srednjih preduzeća (MSP) tako što će im se omogućiti  da osvoje  tržišta visoke vrednosti. Kroz saradnju sa brojnim učesnicima na tržištu Srbije na lokalnom nivou, Projekat će podstaći stvaranje novog okruženja  i unaprediti poslovanje MSP i njihovih sistema podrške.

Da bi ostvario svoje ciljeve, Projekat će primeniti tržišni pristup kojim se glavna uloga prepušta učesnicima na tržištu iz Srbije i omogućava realizacija aktivnosti posebno prilagođenih regionalnim potrebama u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina i opreme, sa fokusom  na oblasti digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija. Projekat će podstaći stvaranje specijalizovanih lokalnih preduzetničkih „ekosistema“ kompanija  za podršku poslovanju, finansijskim institucijama i pružaocima drugih usluga za pospešivanje produktivnosti i profitabilnosti MSP. Istovremeno, Projekat će nastojati da unapredi marketing i izvoz MSP pružanjem usluga za unapređenje poslovanja, jačanjem odnosa u okviru lanaca snabdevanja, podrškom za razvoj sektorske (horizontalne) saradnje i unapređenjem kvaliteta i sledljivosti njihovih proizvoda. Pored toga, Projekat će nastojati da diverzifikuje finansijske proizvode i usluge dostupne malim i srednjim preduzećima, unapredi načine na koje MSP koriste finansijske usluge i mobiliše značajna javna, privatna i druga sredstva dostupna za ulaganje. Dodatno, Projekat će raditi na inkluzivnosti tako što će nastojati da proširi lepezu mogućnosti dostupnih ženama i mladima, kao i drugim marginalizovanim grupama, kroz saradnju sa akterima u oblasti razvoja radne snage, privatnim sektorom i obrazovnim sistemom.

Projekat će koristiti Fond za transformaciono partnerstvo i inovacije (TPI), čijom primenom se očekuje mobilizacija resursa dostupnih na lokalnom nivou, dodelom grantova, radi prevazilaženja nedostataka u tržišnom sistemu Srbije i uz angažovanje aktera  na aktivnostima kojima se pruža podrška novim pristupima  i učenju.

Ova Godišnja programska izjava ТPI APS 2022-01 predstavlja poziv za podnošenje prijava upućen organizacijama, pružaocima usluga za podršku poslovanju, pružaocima finansijskih usluga, udruženjima, istraživačkim i obrazovnim institucijama, nosiocima tržišnih sistema i drugim učesnicima na tržištu Srbije koji ispunjavaju uslove i mogu da predlože kreativne i inovativne tehničke pristupe i metodologije kojima se pruža podrška ostvarenju ciljeva i rezultata Projekta.

Prijave u skladu sa Godišnjom programskom izjavom primaju se od 27. oktobra 2022. do 27. aprila 2023.

E-mail za pitanja i prijem prijava: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org

Integralni tekst Godišnje programske izjave TPI APS 2022-01, u kome se navode uslovi za učešće u ovom javnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava, obrazac prijave, izjave kandidata kao i izmene i najčešće postavljena pitanja (na engleskom jeziku), mogu se naći na sledećim linkovima: