O PROJEKTU

U Srbiji postoji više od 300.000 malih i srednjih preduzeća (MSP) koja zapošljavaju dve trećine svih zaposlenih, doprinose dodatoj vrednosti sa preko 60% i ostvaruju 25% od ukupnog izvoza.

Iako Srbija beleži zavidan ekonomski rast u poslednjoj deceniji, on je uglavnom rezultat stranih direktnih investicija i sektora informacionih tehnologija i stimulisan je aktivnim merama države. Paralelno sa ovim procesom se razvija i srpska industrija koju čine upravo mala i srednja preduzeća, i koja dostižu kritičnu masu na tržištu, posebno u poljoprivredi i mašinstvu i opremi. Oni se suočavaju sa raznim izazovima, kao što su nepredvidivo i neprilagođeno poslovno okruženje, nedostatak i neiskorišćenost finansiranja, pristup tržištima, problemi radne snage i klimatske promene.

U godinama koje dolaze, mnoga od tih preduzeća će postati pokretači razvoja i rasta domaće privrede, a za to će im biti potrebna pomoć celokupnog tržišnog i institucionalnog okruženja. Projekat „Velika mala privreda“ sa svojim partnerima aktivno radi na kreiranju takvog okruženja u kome će se zajednički stvarati nova digitalna, zelena i kreativna rešenja . Taj rad će doprineti osvajanju novih i vrednih tržišta, povećanom izvozu, investicijama i inovacijama, ali i stvaranju industrije koja kreira prilike za nerazvijena područja u Srbiji*, a posebno za mlade i žene. Ovakvim pristupom zajednički doprinosimo da i naše firme postanu mala, a velika preduzeća!

(* Lokalne samouprave III, IV i V grupe po stepenu razvijenosti na osnovu Uredbe Vlade RS o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.)

Projekat „Velika mala privreda“ je petogodišnja aktivnost (2022-2027) koju finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi se u partnerstvu sa ACDI/VOCA, J.E. Austin Associates, Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i Fondacijom Ana i Vlade Divac.

Lična karta projekta