Uprkos svim poteškoćama, očekivanja srpskih malih i srednjih preduzeća u 2024. ipak pozitivna

Zahvaljujući MSP Kompasu, sada je moguće napraviti presek aktuelne situacije u najdinamičnijem delu sektora srpske privrede, malim i srednjim preduzećima, od čijeg kretanja zavisi značajan deo celokupne srpske ekonomije.

U saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i uz podršku Privredne komore Srbije, Projekat Velika mala privreda, koji finansira USAID, je 17. maja predstavio MSP Kompas, inovativni alat koji nepogrešivo prikazuje stanje i očekivanja sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji. Ovaj sektor čini preko 50 odsto izvoza Srbije, a suočava se sa najvećim izazovima u poslovanju. Zbog toga je važno imati realnu procenu trenutnog stanja i glavnih izazova, kako bi se bolje usaglasila i fokusirala podrška svih institucija i međunarodnih organizacija. MSP Kompas malim i srednjim preduzećima pomaže da blagovremeno steknu uvid u globalne trendove koji utiču na njihovo poslovanje, a državnim, međunarodnim i finansijskim organizacijama pomaže da jasno sagledaju njihovu strukturu i prema tome kreiraju programe podrške. To je i bio razlog za pokretanje ovog alata od strane Projekta – da se dođe do podataka, informacija, znanja, koji će dovesti do boljih rešenja.

Na događaju koji je okupio oko 150 predstavnika državnih i finansijskih institucija, razvojnih agencija, donatorskih projekata, medija, ali i MSP, predstavljene su glavne promene u poslovanju i očekivanja preduzeća za naredni period. Neke od glavnih uočenih promena su manje investiranje firmi (posebno u razvoj) kao odgovor na aktuelne krize i neizvesnost; blago nezadovoljstvo poslovnim okruženjem, posebno poreskim opterećenjima; samo 10% firmi planira zelene investicije, a samu prateću regulativu vide kao opterećenje; osetan rast zarada zaposlenih (usled manjka adekvatne radne snage na tržištu rada, rasta minimalne zarade i rasta zarada u javnom sektoru), iako se poslovna situacija kompanija pogoršala. Ipak, ono što ohrabruje je da su očekivanja preduzeća u pogledu poslovne situacije i planiranih prihoda u narednih godinu dana mahom pozitivna.

MSP Kompas  prikazuje dostignuti nivo konkurentnosti i razvijenosti MSP sektora prema devet ključnih aspekata poslovanja, kao što su poslovna očekivanja i rezultati, biznis model, regulatorno okruženje, razvoj veština, digitalna transformacija, zelena tranzicija, itd.  Rezultati predstavljaju 11 sektora i 25 zvaničnih okruga Srbije, što omogućava dublji i precizniji pregled i razumevanje potreba i učinka sektora malih i srednjih preduzeća. Indeks je nastao na osnovu finansijskih izveštaja preko 40.000 kompanija u Srbiji i istraživanja koja su obuhvatila preko 4.000 entiteta.