Osnaživanje sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji: MSP100 Expo 2023. i lansiranje MSP kompasa

Druga godišnja konferencija „MSP100 Expo 2023: Ljudi su uspeh“ održana je 9. novembra 2023. u Naučno-tehnološkom parku Niš. Okupila je više od 300 učesnika – preko 100 vodećih domaćih malih i srednjih preduzeća demonstrirajući njihovu izvrsnost[1] kao i predstavnike državnih institucija, poslovnih udruženja, medija, bankarskog sektora i nevladinih organizacija. Diskusije u okviru panela i radionica fokusirale su se na neophodne sisteme podrške, zelenu tranziciju i njen značaj za izvozna tržišta i razvoj ljudskih resursa. Konferencija je predstavljala odličnu platformu za dijalog i razmenu iskustava između poslovnog sektora, državnih institucija i bankarskog sektora, naglašavajući saradnju između vlasti i preduzeća kao ključnu za održivi rast i globalnu konkurentnost.

Na konferenciji je zvanično lansiran MSP kompas, inovativni alat koji su razvili projekat „Velika mala privreda“ i CEVES, kako bi pomogao svim zainteresovanima da bolje razumeju sektor MSP i sprovedu konkretne aktivnosti zasnovane na relevantnim podacima. Alat je besplatan i mogu ga koristiti poslovni subjekti, mediji, organizacije civilnog društva, predstavnici institucija, donatori i projekti. MSP kompas daje procenu konkurentnosti sektora i detaljan uvid u faktore koji na nju utiču. Ovi pokazatelji su izvedeni iz finansijskih izveštaja preko 20.000 preduzeća, namenskog istraživanja MSP kompasa koje obuhvata 1.500 firmi i dodatnih skupova podataka iz anketa koje je sproveo Zavod za statistiku. Svrha alata je da ponudi sveobuhvatan, reprezentativan snimak konkurentnosti MSP, uz prikaz nijansi u različitim dimenzijama, uključujući veličinu preduzeća, geografsku lokaciju i sektor u kom se obavlja poslovna aktivnost.

U narednim mesecima, sveobuhvatna kampanja za promociju MSP-a će pomoći ključnim zainteresovanim stranama i korisnicima da bolje razumeju potrebe ovog sektora i olakšaće razvoj strategija i programa podrške koji imaju za cilj jačanje poslovnog ekosistema u Srbiji.


[1] Lista sadrži vodeća domaća MSP odabrana prema jasno definisanim kriterijumima izvrsnosti i potencijala da doprinesu održivom razvoju Srbije u narednoj deceniji.